Foras na Mara

Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2005

(I. R. Uimh. 279 de 2005)

Comhlíonann Foras na Mara na rialacháin maidir le faisnéis earnála poiblí a athúsáid agus spreagaimid an fhaisnéis a tháirgimid a athúsáid.

Tá an fhaisnéis uile ar ár suíomh gréasáin faoi chóipcheart Fhoras na Mara mura léirítear a mhalairt. Is féidir leat an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo a athúsáid saor in aisce i bhformáid ar bith.

Áirítear le hathúsáid cóipeáil, eisiúint cóipeanna don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go teangacha eile. Clúdaítear taighde agus staidéar neamhthráchtála chomh maith.

Tá athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

  • Aitheantas a thabhairt don fhoinse agus dár gcóipcheart i gcásanna ina dtugann tú an fhaisnéis do dhaoine eile;
  • An fhaisnéis a atáirgeadh go cruinn;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach míthreorach;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid go príomha chun táirge nó seirbhís ar leith a fhógairt nó a chur chun cinn;
  • Gan an fhaisnéis a úsáid chun críocha mídhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta ná chun tacú le cuspóirí den sórt sin.

Níl Foras na Mara faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais ná dliteanais a bhaineann le hathúsáid faisnéise agus ní dheimhníonn sé go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta ná saor ó earráidí. Ní thugann Foras na Mara údarás d'aon úsáideoir chun cearta eisiacha a bheith acu chun an fhaisnéis a athúsáid.