Foras na Mara

Stór Rochtana Oscailte Fhoras na Mara

Soláthraíonn ár Stór Rochtana Oscailte rochtain saor in aisce ar líne ar fhoilseacháin Fhoras na Mara.

Tá sé de chuspóir againn rochtain oscailte a sholáthar, a bhailiú agus a chaomhnú ar fhoilseacháin Fhoras na Mara, lena n-áirítear na foilseacháin taighde lena dtacaíonn cláir taighde mhuirí atá faoi chistiú Náisiúnta agus Eorpach.

Stór Rochtana Oscailte Fhoras na Mara