Foras na Mara

Treoir maidir le Gairmeacha Muirí

Áirítear le pobal eolaíochta muirí na hÉireann réimse leathan d'Ollscoileanna, Institiúidí Teicneolaíochta, comhlachtaí Stáit agus Leathstáit, cuideachtaí tráchtála, eagraíochtaí agus daoine aonair a n-áirítear lena gcuspóirí forbairt inmharthana ár n-acmhainne muirí trí eolaíocht agus theicneolaíocht a chur i bhfeidhm.

Chuir Foras na Mara an leabhrán Aigéin Deiseanna: Treoir maidir le Gairmeacha Mara i dtoll a chéile chun blas a thabhairt ar roinnt de na gairmeacha spreagúla atá ar fáil in eolaíocht, innealtóireacht agus teicneolaíocht mhuirí.

Soláthraíonn an treoir seo réimse deiseanna ó chéim na hiontrála go heolaithe oilte, innealtóirí gairmiúla agus teicneoirí oilte a theastaíonn i réimse d'earnálacha muirí ó iascaigh, dobharshaothrú, próiseáil bia mara agus feamainn; loingseoireacht, calaí agus seirbhísí; fuinneamh in-athnuaite muirí; acmhainní ola agus gáis amach ón gcósta ar ghrinneall na farraige; turasóireacht agus fóillíocht mhuirí agus chósta, lena n-áirítear turasóireacht aistear mara; teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide muirí; biteicneolaíocht mhuirí agus bitáirgí.