Taispeántas 'Eolaíocht na Mara - Eolaíocht na Mara' oscailte go hoifigiúil ag Músaem Chorca Dhuibhne - Músaem Chiarraí Thiar

‘Eolaíocht na Mara - Sea Science’ at Músaem Chorca Dhuibhne - West Kerry Museum D'oscail Foras na Mara an taispeántas 'Eolaíocht na Mara - Eolaíocht na Mara' ag Músaem Chorca Dhuibhne - Músaem Chiarraí Thiar go hoifigiúil Déardaoin 4 Iúil 2024.

Tugann 'Eolaíocht na Mara - Eolaíocht na Mara' cuireadh do chuairteoirí tumadh faoi thonnta Atlantach fiáin na hÉireann chun ár n-aigéan a thaiscéaladh trí thaispeántais idirghníomhacha agus taispeántais dhigiteacha. Nochtfaidh cuairteoirí na longbhriseadh timpeall chósta na hÉireann, agus is féidir leo iniúchadh a dhéanamh ar shaol muirí uathúil na hÉireann agus ar chuid de na fionnachtana dochreidte eolaíochta a rinneadh in uiscí na hÉireann. Gheobhaidh siad tuilleadh eolais faoi shoithí taighde mara na hÉireann agus faoi na gníomhaíochtaí taighde a dhéanann eolaithe ar muir.

Ag an oscailt oifigiúil, dúirt an Dr Rick Officer, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara, "Is acmhainn ríthábhachtach é ár n-aigéan agus cothaíonn sé slite beatha go leor i bpobail chósta na hÉireann. Tá sé tábhachtach suim inár n-aigéin a chothú ó aois óg, agus cabhraíonn 'Eolaíocht na Mara - Eolaíocht na Mara' le feasacht a ardú faoi luach acmhainn mhuirí éagsúil na hÉireann."

Dúirt an Dr Officer freisin, "Tá oidhreacht mhuirí shaibhir ag Ciarraí, agus is áit bhreithe an taiscéalaí cáiliúil Éireannach Tom Crean é freisin. Ainmníodh an soitheach taighde mara is déanaí in Éirinn, an RV Tom Crean, as an mairnéalach cáiliúil chun aitheantas a thabhairt dá iarrachtaí eolas eolaíoch a mhéadú agus iniúchadh a dhéanamh ar cheantair nach bhfuil feall orthu ar fud an domhain."

"Tá ríméad ar Fhoras na Mara an taispeántas seo a oscailt go hoifigiúil ag Músaem Chorca Dhuibhne - Músaem Chiarraí Thiar, a bhfuil sé mar aidhm aige an chéad ghlúin eile de thaiscéalaithe aigéin agus eolaithe mara a spreagadh."

Dúirt Treasa Ní Mhainín ó Mhúsaem Chorca Dhuibhne - Músaem Chiarraí Thiar, "Leis an áit ar imeall an Aigéin Atlantaigh, cuireann an taispeántas 'Eolaíocht na Mara - Eolaíocht na Mara' go mór leis an músaem. Tugtar cuireadh do chuairteoirí iniúchadh a dhéanamh ar dhoimhneacht ár n-aigéan chun ár stair mhuirí a nochtadh agus níos mó a fhoghlaim faoi na soithí taighde nua-aimseartha atá in úsáid ag eolaithe sa lá atá inniu ann."

Tá Músaem Chorca Dhuibhne - Músaem Chiarraí Thiar suite i seanteach scoile i mBaile an Fheirtéaraigh i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar westkerrymuseum.com.  

Is é Foras na Mara gníomhaireacht eolaíochta na hÉireann atá freagrach as tacú le forbairt inbhuanaithe limistéar agus acmhainní muirí an Stáit. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar marine.ie.

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Sinéad Coyne, Foras na Mara e. sinead.coyne@marine.ie m. +353 (0)87 947 7090
Sheila Byrnes, Foras na Mara e. sheila.byrnes@marine.ie m. +353 (0)87 815 5271

Maidir le Foras na MaraIs  
Is é Foras na Mara gníomhaireacht eolaíochta na hÉireann atá freagrach as tacú le forbairt inbhuanaithe limistéar agus acmhainní muirí an Stáit. Déanann an Institiúid taighde feidhmeach agus soláthraíonn sí eolas, comhairle agus seirbhísí eolaíochta don rialtas, don tionscal agus do pháirtithe leasmhara agus d'úsáideoirí eile.