Foilsíonn Foras na Mara POF Eatramhach

Foilsíonn Foras na Mara POF Eatramhach, Michael Gillooly14 Iúil 2023: Tá áthas ar Fhoras na Mara a fhógairt go bhfuil Michael Gillooly ceaptha mar Phríomhfheidhmeannach Eatramhach. Glacann sé leis an bpost tar éis don Dr Paul Connolly dul ar scor ag deireadh mhí an Mheithimh.

Tá an tUasal Gillooly ag obair le Foras na Mara le breis agus 30 bliain anuas. Tá 30 bliain de thaithí bainistíochta sinsearaí aige i dtaighde teicniúil mara,i dtionscadail oibríochtúla agus i dtionscadail bhonneagair agus tá sé ina Stiúrthóir ar Aeráid Aigéin agus Seirbhísí Faisnéise Fhoras na Mara ó 2003 i leith. Ceapadh an tUasal Gillooly ina Phríomhfheidhmeannach Eatramhach ar Fhoras na Mara ag cruinniú an Bhoird i mí an Mheithimh.

Dúirt Dr John Killeen, Cathaoirleach Fhoras na Mara, “Thar ceann Bhord Fhoras na Mara, táimid an-sásta gur ghlac Michael Gillooly le post an Phríomhfheidhmeannaigh Eatramhaigh. Tugann sé saibhreas eolais agus taithí ní hamháin ar Fhoras na Mara, ach ar thionscal na heolaíochta mara i gcoitinne agus tá gach muinín againn go n-éireoidh leis an tUasal Gillooly an eagraíocht a threorú tríd an idirthréimhse seo.”

Ag labhairt dó ar a cheapachán, dúirt an tUasal Gillooly, “Leis ár straitéis cúig bliana a seoladh le déanaí, Eolas Aigéin a thugann Eolas agus a Spreagann, is am spreagúil é d’Fhoras na Mara agus muid ag breathnú ar an todhchaí ag am ina bhfuil athruithe suntasacha ar fud limistéar na mara. Táim ag tnúth le leanúint ag obair leis an mBord, leis an bhfoireann cheannaireachta shinsearach agus le mo chomhghleacaithe ar fad ar fud Fhoras na Mara agus leis an bpobal mara i gcoitinne agus tógáil ar an obair iontach a rinneadh faoi cheannaireacht Dr Connolly”.

Tá tús curtha leis an bhfeachtas chun Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a earcú le tacaíocht ó Perrett Laver. Is féidir leat féachaint ar phróifíl an phoist agus sonraí a fháil faoin bpróiseas iarratais anseo.

CRÍOCH

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Sheila Byrnes, Foras na Mara r. sheila.byrnes@marine.ie g. + 353 (0)87 815 5271

Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie g. + 353 (0)87 947 7090

Nótaí don eagarthóir:

Foras na Mara

Soláthraíonn Foras na Mara raon de sheirbhísí eolaíocha, comhairleacha agus forbartha geilleagracha don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a thugann eolas do cheapadh beartais, do rialáil agus do bhainistiú inbhuanaithe agus d’fhás acmhainní muirí na hÉireann. Déanann an Institiúid taighde agus forbairt mhuirí a ghabháil de láimh, a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar inbhuanaithe aigéin a bhaint amach, éiceachórais a chosaint agus comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. www.marine.ie