Galway Bay Marine and Renewable Energy Test Site

Láthair Tástála na Mara agus d’Fhuinneamh In-athnuaite na Mara i gCuan na Gaillimhe 

 

3ú Oíche Eolais / Cruinniú Poiblí

i

Connemara Coast Hotel, Na Furbacha.

Dé Déardaoin, an 21ú Iúil

7.30 i.n.

 

Aoi-chainteoirí ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus

Foras na Mara

 

Beidh ceisteanna agus seisiún plé ina dhiaidh.

 

________________________________________________

 

Galway Bay Marine and Renewable Energy Test Site.

 

3rd Public Information Evening

in

Connemara Coast Hotel, Furbo.

Thursday, 21st July

7.30 pm

 

Speakers from Sustainable Energy Authority of Ireland and

Marine Institute

 

Followed by questions and answers session.