Féile na Mara, cinnte go mbeidh sí thar barr an samhradh seo

Doug Allan in the Artic. Photo Sue Flood.I measc na ngníomhaíochtaí agus na siamsaíochta a d'fhógair eagraithe d'Fhéile na Mara 2018, beidh eitiltbhordáil, bia mara, seoltóireacht agus cainteanna ón gceamaradóir fiadhúlra cáiliúil Doug Allan ar siúl. Tá deireadh seachtaine de spraoi maraíochta beartaithe do dhaoine de gach aois leis an bhféile mhuirí Éireannach is mó agus is iontaí, a bheidh ar siúl i nGaillimh ón 29 Meitheamh go dtí an 1 Iúil.

Is í seo an cheathrú bhliain d'Fhéile na Mara agus tá an Fhéile ag dul i méid go tapa, agus tá sí ar cheann de na féilte samhraidh is coitianta in Éirinn anois, ag mealladh níos mó ná 100,000 cuairteoir i 2017. Tá sé mar aidhm ag an bhféile náisiúnta feasacht a chruthú faoinár n-oidhreacht mhuirí agus ceiliúrann sí na bealaí iontacha a chuireann ár bhfarraigí agus ár n-aigéan lenár saolta.

Dúirt an Dochtúir Peter Heffernan Príomhfheidhmeannach d'Fhoras na Mara, "b'fhearr Féile na Mara 2017 ná mar a mheasadh i téarmaí freastail agus i dtéarmaí feasachta an phobail ar acmhainní muirí na hÉireann a ardú. Tógfaidh féile na bliana seo ar an eispéireas siamsaíochta agus oideachais a chuireadh ar fáil ag an imeacht i 2017 chun clár lán de ghníomhaíochtaí a bheidh saor in aisce don teaghlach a chur i láthair agus beidh Cuan na Gaillimhe báite le gníomhaíochtaí agus siamsaíocht gan stad do gach aois. "

Ar cheann de na buaicphointí ag féile na bliana seo, beidh cainteanna ó Doug Allan, an ceamaradóir fiadhúlra a bhuaigh duaiseanna. Bhain Doug Allan cáil amach dá bharr a chuid oibre in éineacht leis an Uasal David Attenborough ar chláir fhaisnéise cheannródaíocha ar nós Blue Planet agus Frozen Planet de chuid an BBC.World Champion flyboarders created swirls of excitement with acrobatic and daredevil displays powering through the air on jets of seawater during Seafest 2017.Photo: Andrew Downes, xposure

Táimid sásta fáilte a chur roimh Churadh Eitiltbhoird an Domhain PowerFly, a thaispeánfaidh a gcuid scileanna iontacha suas le 15 méadar san aer i gcroílár Chuan na Gaillimhe. Tiocfaidh na seisiúin seoltóireachta agus cadhcála ar ais chomh maith, a dtaitníonn go mór le daoine, agus cuirfidh 600 seisiún cadhcála saor in aisce ar fáil thar an deireadh seachtaine, dúbailt de líon na n-áiteanna a bhí ar fáil i 2017. Cuirfear seisiúin seoltóireachta saor in aisce ar fáil freisin, buíochas le Seoltóireacht na hÉireann.

Beidh Bord Iascaigh Mhara (BIM) agus Bord Bia ag spreagadh cuairteoirí teacht gar d'éisc agus sliogéisc bheo agus taitneamh a bhaint as taispeántais dhinimiciúla agus taispeántais réaltachta fhíorúla, a mhíníonn an chaoi a ndéantar bia mara Éireannach á ghabháil agus a choinneáil go hinbhuanaithe. Dóibh siúd a dtaitníonn bia mara leo, ullmhóidh roinnt de na príomhchócairí agus príomhcheannaithe éisc is cáiliúla in Éirinn togha an bhia, ag baint úsáide as táirgí a fuarthas ar bhonn inbhuanaithe, ag cur béime ar an bhfáth a roghnaíodh Gaillimh mar Réigiún na hEorpa um Ghastranamaíocht 2018.

Sa bhreis ar an mealladh den BIM agus den Eispéireas Bia Mara ó Bhord Bia, beidh Joan Mulloy ann, seoltóir gairmiúil agus iníon den táirgeoir diúilicín Michael Mulloy ó Blackshell Mussels, ar mian léi seoladh ina haonar sa rás cáiliúil Vendee Globe. Le tacaíocht ó BIM, beidh sí ag cur an nasc atá ag Éirinn leis an bhfarraige agus le táirgeoirí bia mara chun cinn i 'Blais an tAtlantach' de chuid BIM - Turas Bia Mara ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin.

Reáchtálfar turais ar long Choimisinéirí Soilse na hÉireann, an Granuaile, agus ar long taighde Fhoras na Mara, RV Celtic Explorer, agus ar long chabhlaigh Éireannach i rith na deireadh seachtaine. Beidh taispeántas á chur ar fáil ag Óglaigh na hÉireann ann arís i mbliana, a dtaitníonn go mór le daoine, chomh maith leis an INRBT agus Gardaí Cósta na hÉireann.

Mar chuid den chlár féile, beidh taispeáintáin agus taispeántais idirghníomhacha, cainteanna spreagúla agus neart ceardlanna agus gníomhaíochtaí do leanaí.

Tá an tacaíocht a thagann ó réimse leathan gníomhaireachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta ríthábhachtach do rath na féile muirí náisiúnta seo. Fuair Féile na Mara 2018 tacaíocht ó Bhord Iascaigh Mhara (BIM), Bord Bia, Coimisinéirí Soilse na hÉireann, an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Cuideachta Cuain na Gaillimhe, Gardaí Cósta na hÉireann, Seoltóireacht na hÉireann, Comhairle Chontae Mhaigh Eo , Foras na Mara agus Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála (INRBT).

Is cuid thábhachtach í Féile na Mara de Phlean Mhuirí Comhtháite an Rialtais d'Éirinn, 'Tairbhe a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéan (Harnessing our Ocean Wealth HOOW) lena sprioc de mhéadú a chur ar rannpháirtíocht agus ar theagmháil leis an bhfarraige. Tá Féile na Mara arna comhordú ag Foras na Mara, thar ceann Ghrúpa Comhordaithe na Mara . Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, lean Féile na Mara ar Facebook agus Twitter agus féach ar https://seafest.ie

SÁBHÁIL AN DÁTA:

Féile na Mara 2018 - Gaillimh
Dé hAoine 29 Meitheamh - Dé Domhnaigh 1 Iúil

CRÍOCH