Tugann scoláirí Idirbhliana faoin eolaíocht ag Foras na Mara

Tugann scoláirí Idirbhliana faoin eolaíocht ag Foras na MaraCuireadh fáilte roimh chúigear scoláire is fiche as Maigh Eo, Gaillimh, Ros Comáin, an Clár, Cill Dara, Cairlinn, Baile Átha Cliath agus Sligeach chuig an séú clár bliantúil ag Foras na Mara le haghaidh sheachtain na hIdirbhliana (24 - 28 Feabhra 2020). Bhí deis ag na scoláirí foghlaim faoin eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus faoi chumarsáid trí raon gníomhaíochtaí ag ceanncheathrú Fhoras na Mara in Órán Mór, Gaillimh.

Bhí na scoláirí rannpháirteach i ngníomhaíochtaí idirghníomhacha a bhain le hiascaigh mhuirí agus le heolaíocht cheimiceach, mapáil ghrinneall na farraige, sábháilteacht bia, cumarsáid, oibríochtaí ar shoithí taighde, aigéaneolaíocht, athrú aeráide, teicneolaíocht innealtóireachta, forbairt mhuirí, teicneolaíocht faisnéise le sonraí agus códúchán mar aon le neartú foirniúlachta. Cuireann clár na hIdirbhliana ar chumas na scoláirí aithris a dhéanamh ar eolaithe agus ar an bhfoireann ag Foras na Mara agus fáil amach cén sórt saoil a bheadh acu ag obair san earnáil mhuirí.

Dúirt an Dr Paul Connolly, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara, "Tugann ár gclár Idirbhliana léargas ar na deiseanna gairmeacha beatha éagsúla atá le tairiscint in earnáil mhuirí na hÉireann, agus spreagfar an chéad ghlúin eile de ghairmithe mara agus de cheannairí aigéin. Má táthar chun tacú le geilleagar aigéin na hÉireann caithfear eolas agus rannpháirtíocht na scoláirí a mhéadú maidir leis an tábhacht atá lenár n-acmhainn mhuirí, áit a dteastóidh gairmithe ardoilte sa todhchaí."Tugann scoláirí Idirbhliana faoin eolaíocht ag Foras na Mara

Dúirt Catherine Quigley-Johnston, Bainisteoir AD ag Foras na Mara, "Tá an t-éileamh ar ár gclár Idirbhliana ag fás gach bliain agus is iontach an rud é go bhfuil an oiread suime san eolaíocht, sa teicneolaíocht agus sa timpeallacht agus go bhfuil go leor acu ag smaoineamh ar ghairmeacha beatha a bhaint amach inár n-earnálacha muirí agus mara ag an tráth seo dá n-oideachas. Éiríonn leis an gclár Idirbhliana mar gheall ar an spéis agus an díograis a léiríonn ár scoláirí, mar aon leis an bpaisean agus an t-eolas atá ag ár bhfoirne atá ag seachadadh an ábhair."

Is tionscnamh de chuid Phlean Straitéiseach Fhoras na Mara 2018-2022 é glúin nua a spreagadh chun tabhairt faoi ghairmeacha beatha muirí agus mara: Eolas ar an Aigéan a Thógáil, Seirbhísí Aigéin a Sheachadadh. Aibhsítear freisin i bplean náisiúnta muirí na hÉireann, Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, an gá atá le cláir oideachais agus oiliúna freisin chun gairmithe oilte a choimeád agus a fhorbairt san earnáil mhuirí.

Tabhair faoi deara go bhfuil na háiteanna ar fad le haghaidh chlár 2020 tugtha amach. Tá fáilte roimh scoláirí idirbhliana as aon scoil in Éirinn chun iarratas a dhéanamh ar an gclár seachtaine, lánaimseartha seo ag Foras na Mara le haghaidh 2021. Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar chlár 2021 i mí Mheán Fómhair 2020. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil níos déanaí sa bhliain.

CRÍOCH