Tagann soitheach taighde nua na hÉireann i dtír sa Ghaillimh

RV Tom Crean entering the Port of Galway. Image Cr Andrew Downes, XPOSURE An 18 Iúil 2022: Tá soitheach taighde nua na hÉireann tar éis uiscí na hÉireann a bhaint amach agus tá sé curtha i nduga faoi láthair ag Calafort na Gaillimhe roimh tabhairt faoina chéad suirbhé a dhéanamh i dtreo dheireadh mhí Iúil agus tabharfaidh sé aghaidh ar Dhaingean Uí Chúis sula gcoimisiúnófar go hoifigiúil é i bhFómhar na bliana 2022. Táthar tar éis an RV Tom Crean a bhaisteadh ar an soitheach taighde mara is déanaí faoi bhratach na hÉireann, agus é baiste as an mairnéalach agus an taiscéalaí iomráiteach arbh as Ciarraí ó dhúchas é a thug faoi thrí thuras ceannródaíoch chuig an Antartach i mblianta tosaigh an 20ú hAois.

Beidh an RV Tom Crean lonnaithe sa Ghaillimh tar éis a choimisiúnaithe agus cuirfidh sé seo ar chumas Fhoras na Mara leanúint orthu ó thaobh a bheith i gceannas ar agus tacú le suirbhéanna eolaíocha a chuireann le stádas na hÉireann mar thír ar thús cadhnaíochta i réimse na heolaíochta mara. Tabharfaidh an soitheach taighde faoi réimse leathan de ghníomhaíochtaí taighde mara lena n-áirítear suirbhéanna iascaigh leathnaithe, léarscáiliú a dhéanamh ar ghrinneall na farraige chomh maith le spásphleanáil mhuirí, taighde bainteach le hathrú aeráide, monatóireacht ar thimpeallacht, suirbhéanna domhainuisce, agus tacú le taighde san Aigéan Atlantach a mhéadú.

Agus é ag labhairt faoi theacht an tsoithigh isteach i n-uiscí na hÉireann, dúirt Paul Connolly, PFO ar Fhoras na Mara: “Tá an-rath go deo ar an tionscadal seo mar is léir ó conas mar a rinneadh an soitheach laistigh den bhuiséad leagtha amach dó agus conas mar a bhain sé cósta na hÉireann amach in am. Tá ríméad orainn gurb í an Ghaillimh an áit a dtiocfaidh an soitheach i dtír in uiscí na hÉireann ar dtús roimh a sheoladh agus a choimisiúnú oifigiúil sa Daingean, Co. Chiarraí an Fómhar beag seo. Bainfidh Foras na Mara, gníomhaireachtaí stáit eile agus ollscoileanna leas as an soitheach nua chun tabhairt faoi obair atá ríthábhachtach ó thaobh tacú le measúnú a dhéanamh ar iascaigh, fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, spásphleanáil mhuirí, limistéir mhara faoi chosaint agus dul i ngleic leis na dúshláin a eascraíonn as athrú aeráide. Tar éis é a bheith coimisiúnaithe go oifigiúil, beidh an RV Tom Crean lonnaithe sa Ghaillimh, agus cuirfidh sé go mór lenár gcumas tabhairt faoi thaighde comhoibríoch agus na sonraí agus an t-eolas atá riachtanach a fháil sa treo is gur féidir linn ár n-acmhainní aigéin a bhainistiú go hinbhuanaithe."

RV Tom Crean. Photo Andrew Downes, XPOSURE Is soitheach tostach é an soitheach taighde nua, agus é in ann feidhmiú ar fud Limistéar Eisiach Eacnamaíochta na hÉireann (EEZ) agus tiocfaidh sé in áit RV Celtic Voyager, an chéad soitheach saintógtha riamh in Éirinn a chuaigh i mbun oibre in 1997. Beidh an RV Tom Crean ar muir ar feadh 300 lá oibriúcháin in aghaidh na bliana – agus é ag dul chun farraige ar feadh 21 lá ar a laghad san am – agus é mar aidhm aige freastal ar suas le 3000 lá eolaí in aghaidh na bliana agus tá sé deartha le feidhmiú i ndálaí crua farraige.

Tá na teicneolaíochtaí is déanaí a bhfuil sé cruthaithe go n-oibríonn siad mar dhlúthchuid de dhearadh an tsoithigh ar mhaithe lena chinntiú go n-oibríonn sé chomh éifeachtúil agus is féidir, agus ídiú breosla, tionchar timpeallachta agus lorg carbóin an tsoithigh a choimeád chomh híseal agus is féidir.

Féadfaidh tú dul chun cinn an tsoithigh a rianú idir seo agus a choimisiúnú oifigiúil i mí Mheán Fómhair ar shuíomh gréasáin Fhoras na Mara anseo. Chun na scéalta is déanaí a fháil faoin soitheach nua agus chun fáil amach faoin obair iontach atá idir lámha ag Foras na Mara, déan sinn a leanúint ar Twitter @MarineInst Facebook @MarineInstitute agus Instagram @MarineInstituteIreland.

.

CRÍOCHNAÍTEAR ANSEO

Le haghaidh tuilleadh eolais nó chun agallamh a shocrú le hurlabhraí ó Fhoras na Mara téigh i dteagmháil le do thoil le:

Marie Lynch, Carr Communications, 087 973 0522 / marie@carrcommunications.ie

Ronan Ward, Carr Communications, 086 865 1880 / rward@carrcommunications.ie

Nóta chuig an Eagarthóir:

Maidir le Foras na Mara

Is é Foras na Mara an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as taighde mara, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht in Éirinn. Cuirimid comhairle eolaíoch agus theicniúil ar fáil don Rialtas le go bhféadfaidís bonn eolais maith a chur faoina mbeartais agus tacaímid le forbairt inbhuanaithe acmhainn mhuirí na hÉireann.