Straitéis Chorparáideach

Leagann straitéis chorparáideach cúig bliana Fhoras na Mara (2023-2027) Eolas Aigéin a Eolas agus a Spreagann amach ocht dtosaíocht straitéiseacha atá dírithe ar eolas, comhairle agus seirbhísí an Fhorais a athrú chun leasa daoine, beartais agus an phláinéid. Leagtar amach sa Straitéis treochlár chun cur ar chumas na hÉireann spriocanna beartais náisiúnta agus AE a bhaint amach maidir le táirgeadh bia mara inbhuanaithe, eolaíocht agus bainistíocht aigéin, comhshaol agus bithéagsúlacht, iompar muirí, fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus gníomhaíocht aeráide.

    

Fhoras na Mara (2023-2027) Eolas Aigéin a Eolas agus a Spreagann anseo.