Comhoibriú Síneach agus Éireannach ag déanamh taighde ar algaí muirí nua ag Foras na Mara

Tá an tOllamh Cheng-Qi Fan ó Fhoras Taighde Iascaigh Mhuir na Síne Thoir (East China Sea Fisheries Research Institute) de chuid Acadamh na Síne um Eolaíochtaí Iascaigh i Shang-hai, díreach tar éis intéirneacht a chríochnú maidir le taighde ar chomhdhúile nua bithghníomhacha ó mhiocralgaí mara i bhForas na Mara.

Éire agus an tSín le Dul i mBun Comhoibriú maidir le Teicneolaíocht agus Eolaíocht Iascaigh

Shínigh an Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara, agus an tUasal Liu Qing, Leas-Uachtarán Acadamh na Síne um Eolaíochtaí Iascaigh (Chinese Academy of Fishery Sciences), Meabhrán Tuisceana d’fhonn comhoibriú a fheabhsú i dtaca le teicneolaíocht agus eolaíocht iascaigh le linn cuairt trádála chun na Síne i gcuideachta an Uasail Simon Coveney, T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Síníonn Éire agus an Ríocht Aontaithe Comhaontú maidir le Forbairt, Nuálaíocht agus Taighde Mara

Shínigh an Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Foras na Mara, agus an tOll. Ian Wright, Leas-Stiúrthóir, Eolaíocht agus Teicneolaíocht, an Lárionad Náisiúnta Aigéaneolaíochta (an Ríocht Aontaithe) (NOC/National Oceanography Centre), Meabhrán Tuisceana inniu an 24 Aibreán, i láthair an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney, T.D., chun comhoibriú níos dlúithe agus comhghníomhaíochtaí a chothú idir Éire agus an Ríocht Aontaithe maidir le forbairt, nuálaíocht agus taighde mara.