Déan Teagmháil Linn

Tá Foras na Mara bródúil as seirbhís den chéad scoth, sárchaighdeáin ar leibhéal comhsheasmhach a sholáthar do gach duine dár gcustaiméirí, idir chustaiméirí inmheánacha agus seachtracha. Fáiltímid roimh d’aiseolas faoi do chuid déileálacha le seirbhísí nó pearsanra an Fhorais nó an taithí a bhí agat leo.

Ceanncheathrú Fhoras na Mara

Rinn Mhíl,
Órán Mór,
Contae na Gaillimhe.
Guthán: +353 (0)9 138 7200
Facs: +353 (0)9 138 7201
Ríomhphost: institute.mail@marine.ie

Má tá aon aiseolas agat ar ár láithreán gréasáin, iarrtar ort an Fhoirm Aiseolais Láithreán Gréasáin a chomhlánú. Má bhíonn ceist nó tuairim níos ginearálta agat faoi Fhoras na Mara, iarrtar ort an Fhoirm Aiseolais Seirbhíse do Chustaiméirí a chomhlánú.

Iarratas a Dhéanamh ar Shonraí
Más mian leat sonraí a fháil ó Fhoras na Mara, déan tagairt, le do thoil, dár dtairseach sonraí ar líne anseo. Mura n-aimsíonn tú a dteastaíonn uait ansin, iarrtar ort iarratas a dhéanamh ar shonraí.

Saotharlanna agus Oifigí Réigiúnacha Fhoras na Mara

Foras na Mara

Trí Plás Pháirc
Sráid Haiste Uachtarach
Baile Átha Cliath 2 D02 FX6580
Guthán: +353 (0)9 138 7200
Facs: +353 (0)9 138 7201

Foras na Mara

Furnace,
Baile Uí Fhiacháin,
Co. Mhaigh Eo F28 PF65
Guthán: (+)353 (0)98 42300
Facs: (+)353 (0)98 42340
Ríomhphost: institute.mail@marine.ie