Galway Bay Marine and Renewable Energy Test Site.

Láthair Tástála na Mara agus d'Fhuinneamh In-athnuaite na Mara i
gCuan na Gaillimhe
Oíche Eolais / Cruinniú Poiblí
i
Ostán na Páirce, An Spidéal.
Dé Máirt, an14ú Meitheamh
8.30 i.n. – 10.30 i.n.
Aoi-chainteoirí ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann,
Foras na Mara agus SmartBay Ireland Ltd.
Beidh ceisteanna agus seisiún plé ina dhiaidh.
________________________________________________

Galway Bay Marine and Renewable Energy Test Site.

Public Information Evening
in
Park Lodge Hotel, Spiddal.
Tuesday, 14th June
8.30 pm – 10.30 pm
Speakers from Sustainable Energy Authority of Ireland,
Marine Institute and SmartBay Ireland Ltd.
Followed by questions and answers session.

For more information on the foreshore lease application, please see the announcement of the public consultation process here

Sustainable Energy Authority of Ireland logoSmartbay LogoMarine Institute logo