Consultation on the preparation of the Marine Institute's Irish Language Scheme


 

Aighneachtaí Á Lorg - Request For Submissions 

The Marine Institute proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003.  The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. The Marine Institute now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.  Submissions should ideally not exceed 8000 words.  Submissions, which will be made available on the Institute’s website, should be forwarded electronically to the Marine Institute mocinneide@marine.ie

Alternatively they may be posted to Rúnaí, Scéim Teanga, Foras na Mara, Uarán Mór, Co na Gaillimhe.

Information in relation to the mandate and role/services provided by the Marine Institute is available on our website. 

The deadline for receipt of submissions is 5pm on Friday 1 June, 2007.

Further information in relation to the Act is available on the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs website www.pobail.ie or by e-mail request toachteanga@pobail.ie

Tá Foras na Mara ag ullmhú Dréacht Scém do réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhisí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh said ar chaighdeán níos airde.

Tá Foras na Mara ag lorg Aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht scéime ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na Aighneachtaí sin thar 8000 focal (8 leathanach). Ba chóir freisin, go seolfaí na Aighneachtaí isteach go leictreonach chuigmocinneide@marine.ie

Ina ionad sin, is féidir iad a seoladh trid an bpost chuig An Rúnaí, Scéim Teanga, Foras na Mara, Uarán Mór, Condae na Gaillimhe.

Tá eolas ar fáil maidir le ról agus sheirbhisí poiblí Fhoras na Mara ar an suíomh idirlíon:www.marine.ie  

Is e an dáta deireanach d’ Aighneachtaí a bheith faighte ná 5in ar an Aoine, 1ú Meitheamh, 2007.

Tá eolas ar fáil faoin Acht ar ar an suíomh idirlíon na Roinne Gnóthai Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta www.pobail.ie nó ar iarratas trí ríomhphost chuig: achteanga@pobail.ie