Beidh Féile na Mara ar siúl i nGaillimh ón 30 Meitheamh go dtí an 2 Iúil 2017

Beidh Féile na Mara ar siúl i nGaillimh ón 30 Meitheamh go dtí an 2 Iúil 2017Is é Féile na Mara féile náisiúnta mhuirí na hÉireann – a chuireann eolas ar fáil ar an luach agus na deiseanna a sholáthraíonn an mhuir agus a dhéanann ceiliúradh ar ár n-oidhreacht bhródúil mhuirí. Féile spraíúil agus saor in aisce don teaghlach go léir é Féile na Mara agus beidh sé ar siúl i nGaillimh ón 30 Meitheamh go dtí an 2 Iúil. Tá go leor rudaí i gceist le Féile na Mara – idir bhia mara a chócaráil agus eolaíocht, stair chultúrtha agus taiscéalaíocht domhainfharraige agus go leor leor eile! Glac páirt i ngníomhaíochtaí idirghníomhacha, féach ar thaispeántais agus téigh ar bord le haghaidh turas ar long. Beidh roinnt imeachtaí gnó agus taighde ar siúl le linn Fhéile na Mara a bhaineann le cúrsaí mara, agus beidh an Cruinniú Mullaigh Bliantúil, Saibhreas ár nAigéin, ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an 30 Meitheamh.

Tabhair cuairt ar www.seafest.ie chun teacht ar bhreis sonraí.