Cuireann Foras na Mara fáilte roimh mhic léinn fochéime chuig clár Sparánachta Samhraidh 2023.

Cuireann Foras na Mara fáilte roimh mhic léinn fochéime chuig clár Sparánachta Samhraidh 2023. 22 Meitheamh, 2023: Cuireann suíomhanna Fhoras na Mara in Órán Mór, Co. Na Gaillimhe, agus Baile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo fáilte roimh 22 mac léinn ollscoile an mhí seo chun páirt a ghlacadh i gclár Sparánachta Samhraidh 2023. Éascaíonn an sparánacht taighde, comhoibriú agus oideachas frithpháirteach ar feadh tréimhse ocht go dhá sheachtain déag, le sparánachtaí ag foghlaim faoi ghníomhaíochtaí taighdeoirí agus eolaithe mara ó lá go lá agus a bhfuil taithí acu orthu.

Oibreoidh sparánaithe na bliana seo i réimsí lena n-áirítear feirmeoireacht éisc, taighde daonáirimh ar ghaiste éisc, monatóireacht éiceolaíoch, comhthiomsú agus eagrú sonraí, taighde muirí, léirshamhlú sonraí faisnéiseacha, eastóscadh agus anailís DNA, atógáil sonraí iascaigh stairiúla, taighde agus for-rochtain aeráide, airgeadas, cumarsáid, nascadh ealaíne agus eolaíochta, agus féachaint ar stair EuroGOOS. Is éard atá sa chlár tionscadail phroifisiúnta socrúcháin oibre agus taighde, a chríochnaíonn le léiriú ar an oideachas agus na scileanna a fuair na sparánaithe. Cuirtear é seo i láthair trí phóstaeir a léiríonn torthaí taighde, agus cur i láthair gearr. Cuireann an clár deiseanna ar fáil i réimsí éagsúla, le go leor iarsparánaithe ag aimsiú gairmeacha níos déanaí agus ag déanamh taighde mar fhostaithe iarchéime Fhoras na Mara.

Tugann an clár sparánachta, atá ar siúl ó na 1960idí, deis annamh do mhic léinn páirt a ghlacadh i saol na heolaíochta muirí agus réimsí gaolmhara agus cur go gairmiúil leis an saol sin sula gcuirtear oideachas tríú leibhéal i gcrích.

“Tá an clár Sparánachta Samhraidh i bhForas na Mara mar chuid de thraidisiún seanbhunaithe d’oideachas cómhalartach, áit ar féidir leis na mic léinn agus an institiúid araon taithí luachmhar a fháil agus smaointe a mhalartú” arsa an Dr Paul Connolly, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Mara agus iarsparánaí féin.

Deir Helen McCormick freisin, Anailísí Sinsearach Saotharlainne agus Comhordaitheoir Sparánachta, “go dtugann Sparánacht Fhoras na Mara deis do mhic léinn taithí a fháil ar shaol na heolaíochta mara, rud a ligeann dár gcuid bursars taighde a dhéanamh ina réimsí spéise ar leith agus léargas a fháil ar ghairmeacha san earnáil mhuirí. Tá bród orainn ag Foras na Mara an t-oideachas seo a éascú trí chlár Sparánachta an tSamhraidh agus tá súil againn leanúint ar aghaidh ag cur fáilte roimh mhic léinn isteach inár n-áiseanna le blianta fada amach romhainn.”

Tá Clár Sparánachta Samhraidh Fhoras na Mara ar fáil do mhic léinn fochéime ó Institiúidí Oideachais Tríú Leibhéal a bhfuil dhá bhliain nó níos mó de staidéar déanta acu i ndisciplín ábhartha, le hiarratais ar oscailt Sparánachta Samhraidh 2024 in earrach 2024.

CRÍOCH

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Sheila Byrnes, Foras na Mara r. sheila.byrnes@marine.ie g. + 353 (0)87 815 5271

Sinéad Coyne, Foras na Mara r. sinead.coyne@marine.ie g. + 353 (0)87 947 7090

 

Nótaí don eagarthóir:

Foras na Mara

Soláthraíonn Foras na Mara raon de sheirbhísí eolaíocha, comhairleacha agus forbartha geilleagracha don rialtas, do ghníomhaireachtaí poiblí agus don tionscal muirí a thugann eolas do cheapadh beartais, do rialáil agus do bhainistiú inbhuanaithe agus d’fhás acmhainní muirí na hÉireann. Déanann an Institiúid taighde agus forbairt mhuirí a ghabháil de láimh, a chomhordú agus a chur chun cinn, rud atá riachtanach chun geilleagar inbhuanaithe aigéin a bhaint amach, éiceachórais a chosaint agus comhthuiscint ar an aigéan a spreagadh. www.marine.ie