Gaeilge T2

Irish icon

 

Rang a Cúig agus Rang a Sé / Fifth and sixth class 

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: Mé Féin
Téideal: Má bhí mé iasc, cad ba mhaith liom a bheith?
Cuspóirí: Tá na páistí chun dearadh agus cruthú póstaer a dhéanann cur síos ar an t-iasc (nó ainmhí ó na farraige) ba mhaith leo a bheith. Déanfaidh na páistí cur síos ar cuma, an gnáthóg agus an bia a itheann an t-iasc is fearr leo trí pháirt a ghlacadh i gíomhaíochtaí teanga labharha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta. 

Strand: Oral language, reading, writing
Strand Unit: Understanding the language, using the language
Theme: Myself
Title: If I were a fish, what would I be?
Objectives: The children will design and create a poster that describes a fish (or animal from the ocean) that they would like to be. The children will describe their favourite fish / marine animal’s appearance, its habitat and the food it likes to consume by participating in oral language, reading and writing activities.
................... 

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: Sa bhaile
Téideal: Dearadh mo theach
Cuspóirí: Tá na páistí chun a bheith sa ról mar dearthóir agus teach a dhearadh leis an teáma mara trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta. 

Strand: Oral language, reading, writing
Strand Unit: Understanding the language, using the language
Theme: At home
Title: Design my home
Objectives: The children will take on the persona as a designer and design their home using a marine theme by participating in oral language, reading and writing activities.

 ....................

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: An scoil
Téideal: Thiocfaidh mo scoil chun bheith uisceadán farraige domhain
Cuspóirí: Úsáidfidh na páistí a samhlaíocht, eolas agus taithí ó turas go dtí uisceadán chun athdhear a dhéanamh ar a scoil (a rang) mar uisceadán farraige domhain samhailfhadú trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta.

Strand: Oral language, reading, writing
Strand Unit: Understanding the language, using the language
Theme: School
Title: My school becomes a deep sea aquarium
Objectives: The children using their imagination, knowledge and experiences, will remodel their school (or classroom) into a giant imaginary deep sea aquarium by participating in oral language, reading and writing activities.
...............

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: Caitheamh aimsire
Téideal: An caitheamh aimsire is fearr liom ná ag iascaireacht
Cuspóirí: Tá na páistí chun thuiscint mhaith a fháil ar céard atá i gceist leis an caitheamh aimsire iascaireacht trí pháirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí teanga labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta.

Strand: Oral language, reading, writing
Strand Unit: Understanding the language, using the language
Theme: Past times - Hobbies
Title: My favourite hobby is recreational sea fishing
Objectives: The children will form a good understanding of what the hobby of fishing entails by participating in oral language, reading and writing activities.

.................

Snáithe: Teanga ó bhéal, léitheoireacht, Scríbhneoireacht 
Snáithaonad: Ag tuiscint teanga, ag úsáid teanga
Téama: Teilifís
Téideal: Cén nuacht atá ag tarlú mar gheall ar na farraige ar fud an domhain ar an teilifís?

Cuspóirí: Ba chóir go mbeadh na páistí in ann forbairt a dhéanamh ar focail agus frásaí a bhaineann leis na farraige timpeall an domhain. In ann na focail agus frásaí nua a úsáid go muiníneach agus cuntas faoi mír nuachta a mbeadh ar an teilifís a scríobh, trí pháirt a ghlacadh i gníonhaíomhaíochtaí teanga labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta. 

Strand: Oral language, reading, writing
Strand Unit: Understanding the language, using the language
Theme: Television
Title: What news is happening about the ocean in the world on TV?
Objectives: The children will develop words and phrases relating to the ocean in the world. They will be able to use their new vocabulary and phrases confidently while writing their script for a news item to feature on television by participating in oral language, reading and writing activities.

 

 A selection of Explorer lesson plans are also available through Irish in the other curriculum subjects. Please see the Gaeilge section of the website under each subject for more information.